TRANG TRA CỨU ĐIỂM THI - THPT CHUYÊN BẾN TRE

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2

Năm học 2016 - 2017

 
Nhập số báo danh      
* Hướng dẫn: Thí sinh nhập SBD đầy đủ rồi bấm vào nút ''Xem kết quả''. (Ví dụ nhập 172001 cho SBD: 172001)