TRANG TRA CỨU ĐIỂM THI THỬ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1

Năm học 2021 - 2022

 
Nhập số báo danh      
* Hướng dẫn: Thí sinh nhập SBD đầy đủ rồi bấm vào nút ''Xem kết quả''. (Ví dụ nhập 221001 cho SBD: 221001)